Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych2020-09-15T15:20:55+00:00

NIEPEŁNOSPRAWNI

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3.12.2020r.

Dziś, 3 grudnia, przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta

30 lat w kilku zdaniach

Lata 80-te, to okres burzliwych przemian w gospodarce, życiu społecznym

Od 9 listopada kolejne ograniczenia w MGOPS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarsCov-2 wśród pracowników Miejsko-Gminnego

PILNE!

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców

By |dodano 2020/07/27|Categories: Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych|0 Comments

Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Władze lokalne dostrzegając rosnący problem niepełnosprawności w Gminie Sianów od wielu lat systematycznie zwiększają swoją pomoc. Oprócz ustawowych obowiązków tj. pomoc społeczna czy dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , Sianów z roku na rok powiększa wachlarz usług skierowany do osób niepełnosprawnych. Podejmowane przez Gminę Sianów działania często jednak były niespójne i nieskoordynowane. Sytuacja ta uległa zmianie w 2008 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 144/07 powołany został Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada Miejska w Sianowie uchwałą nr XVIII/99/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła „Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, który jest systematycznie wdrażany w życie.

Głównym założeniem Programu jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osoby niepełnosprawnej społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dokument swoim zasięgiem obejmuje aż osiem działań, które są ze sobą połączone i systematycznie wdrażane od początku 2008 r. Należą do nich:

1) Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

2) Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

3) Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się.

4) Zwiększenie dostępu do edukacji.

5) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

6) Rozszerzenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych.

7) Integracja osób niepełnosprawnych.

8) Upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Gminny Program
Zarządzenie burmistrza
Zasady udzielania pomocy
Wniosek

Gminny ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych w 2019 r.

PROGRAM: Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Program jest w całości adresowany do osób niepełnosprawnych, zarówno do dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy Sianów. Osoby niepełnosprawne muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Do świadczeń o charakterze finansowym kwalifikuje kryterium dochodowe, które nie może przekraczać 200% najniższego wynagrodzenia na osobę w rodzinie.
Wsparcie finansowe można uzyskać po wcześniejszym złożeniu wniosku o przyznanie pomocy na:
• uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
• dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny
• uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu do szpitala
• uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, w tym organizacji dowozy do ośrodka prowadzącego rehabilitację i zabiegi specjalistyczne
• dojazd do ośrodka zajmującego się protezowaniem lub zaopatrzeniem ortopedycznym
• uczestnictwo w protezowaniu kończy górnych i dolnych
• zakup sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego
• likwidacje barier architektonicznych i urbanistycznych
• wyjazdowe formy turystyczno-poznawcze z elementami rekreacji

Gminny Program
Zarządzenie burmistrza
Zasady udzielania pomocy
Wniosek

Bez barier architektonicznych

Zobacz obiekty bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na interaktywnej mapie gminy

Podjazd dla niepełnosprawnych przy przychodni zdrowia na ul. Słowackiego w Sianowie

Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej w gminie dla osób niepełnosprawnych:

1. Centrum Kultury w Sianowie – winda, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

2. Kino Zorza w Sianowie- podjazd

W Urzędzie Gminy i Miasta Sianów została zamontowana platforma przyschodowa pozwalająca na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po schodach

3. Urzad Gminy i Miasta Sianów – podnośnik, podjazd, miejsce parkingowe, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Nowe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy przychodni w Sianowie

4. Przychodnia zdrowia w Sianowie – podjazd, winda, miejsce parkingowe

Winda w przychodni zdrowia w Sianowie

5. MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej) w Sianowie – podjazd, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Schodołaz przy ŚDS w Sianowie

6. ŚDS (Środowiskowy Dom Samopomocy) w Sianowie- schodołaz, winda

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie – podjazd, winda

8. Przedszkole Gminne w Sianowie – podjazd, winda

9. Poczta w Sianowie – podjazd

10. ZB ABK (Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych) w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

11. Park Miejski w Sianowie – podjazd

12. Straż Miejska w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

13. Gminne Wodociągi i Kanalizacja –  aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego, brak barier

14. ZAOO (Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty) w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

15. Świetlice bez barier – Iwięcino, Sowno, Skibno, Osiedle Nr 2 w Sianowie.

Kontakt

GMINNY OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Słowackiego 3a, Sianów 76-004
mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – dział Świadczeń Rodzinnych
tel: 94 3185 512

OŚRODEK INFORMACJI CZYNNY W GODZINACH:     

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 14.00
WTOREK               7.00 – 14.00
ŚRODA                  7.00 – 14.00
CZWARTEK          7.00 – 14.00
PIĄTEK                  7.30 – 14.30

INFORMACJI UDZIELA: Monika Grzywacz-Żukowska

Go to Top