Równość szans w Gminie Sianów” to projekt, dzięki któremu mieszkańcy Gminy mogą uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Mimo, że obsługa kosy spalinowej w obrębie własnego trawnika jest oczywista i prosta, to aby wykonywać zawód kosiarza niezbędne są kwalifikacje zawodowe. Tym razem wspólnie z uczestnikami projektu „Równość szans w Gminie Sianów” w kursie operatora kosy spalinowej i elektrycznej uczestniczyły osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych. Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Foto: Marek Jackowski animator lokalny