Mimo przedłużającej się izolacji związanej z profilaktycznym zawieszeniem działalności Klubu Seniora wciąż jesteśmy aktywni. Nie możemy się spotykać, ale nadal możemy ćwiczyć. Już teraz uruchomiliśmy drugą część zajęć ruchowych z wykorzystaniem Internetu. Oferta została opracowana przez zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (P. Dorota Ślubowska – autorka układów ćwiczeń, P.Marek Jackowski – twórca etiudy filmowej, P. Kasia Gawienowska – koordynator czuwający nad wszystkim i wszystkimi).

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: Marek Jackowski animator środowiskowy

senior