Od czerwca rusza bezpłatna pomoc specjalistów w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”. Proponujemy wsparcie prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora. Wszystkie dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a zgodnie z harmonogramem. Już od najbliższego wtorku 4 czerwca, w godz.15:00 – 17:00 czekać będzie na mieszkańców radca prawny. Szczegółowy harmonogram spotkań ze specjalistami zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.mgops.sianow.pl . Osoba do kontaktu: Katarzyna Mackiw tel.94 31 85 512 wew.38 e-m: k.mackiw@mgops.sianow.pl

Tekst: Robert Suszczak – kierownik projektu