Bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku jest czynnością priorytetową w przypadku zagrożenia lub wystąpienia pożaru. W lutym br seniorzy i pracownicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej, postępowania na wypadek powstania pożaru. Poznaliśmy teoretyczne zasady dotyczące ewakuacji, a także zasady bezpiecznego przemieszczania się osób niesamodzielnych z budynku, w którym mieści się Dzienny Dom Senior +.  Zgodnie z zaleceniami instruktora aby w sytuacji zagrożenia pożarem działać skutecznie, należy ćwiczenia powtarzać cyklicznie, niezależnie od pory roku.  W związku z powyższym w pierwszy dzień października zarządziliśmy ćwiczenia związane z jak najszybszym opuszczeniem budynku. Pięknie dziękujemy Seniorom, za sprawne współdziałanie z personelem placówki.

Tekst: K. Gawienowska
Foto: M. Szawurska

senior