Od dnia 01.08.2019 r., rodzice dzieci uczęszczających do szkół dla dorosłych i szkół policealnych mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia „Dobry start” w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wniosek o przyznanie świadczenia dla dziecka, które będzie uczęszczać do takiej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 można składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów. Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku uwzględniającego taką szkołę drogą elektroniczną.

Dział świadczeń: poniedziałek-czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30-15:30; tel.94 31 85 512 wew.38 i 44

tekst: Jolanta Żwierko

Kierownik Działu Świadczeń