W dniu 26.03.2019 r. Komisja Egzaminacyjna w składzie: Elżbieta Ałtyn – Zastępca Kierownika MGOPS, Jolanta Żwierko – Kierownik Działu Świadczeń, Marlena Działak – starszy inspektor ds. kadr i płac przeprowadziła egzamin o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). Do egzaminu przystąpiła Pani Marta Zielonka, która w okresie od stycznia do marca br. odbywała służbę przygotowawczą urzędnika samorządowego w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie. Egzamin miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Pani Marta Zielonka złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym i oceną bardzo dobrą.

Tekst:

Jolanta Żwierko – kierownik Działu Świadczeń