Ostatnie dni w naszej placówce są niezwykle kolorowe. Wychowankowie maja możliwość „wyżyć” się artystycznie. Rysowaliśmy kredkami, mazakami, malowaliśmy farbami aby później z połączenia tych kolorowych kawałków papieru stworzyć barwne zwierzęce kolaże. Inspirując się stylem Keitha Haringa, który malował bardzo proste kreskówkowe postacie stworzyliśmy własne figury. Odrysowaliśmy swoje ciała w aktywnej pozycji, malując je w kolory odpowiadające naszym uczuciom. Zajęcia plastyczne rozwijają kreatywność wychowanków i są naprawdę świetną zabawą.
Działania Placówki Wsparcia Dziennego są realizowane w ramach projektu „Dzieciak”. który jest współfinansowany ze środków UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk