Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  inspektor do pracy w zespole realizującym projekt pn. „Dzieciak”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Proponujemy zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Więcej o trwającym naborze:

https://mgopssianow.bipstrona.pl/cms/12619/nabor_na_wolne_stanowiska_pracy

https://www.bip.sianow.pl/bipkod/001/004

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS