W ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” zostało uruchomione wsparcie specjalistów: radcy prawnego, psychologa oraz  pedagoga z uprawnieniami do prowadzenia mediacji. Spotkania zaplanowano w dwóch formach – indywidualne i grupowe. 18 czerwca 2019r.  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie odbyło się pierwsze ze spotkań grupowych. Tym razem specjalistyczną wiedzą z uczestnikami projektu podzieliła się Pani Ewa Chmielowicz – radca prawny. Tematem spotkania były: zasady regulacji zobowiązań, spłata zadłużeń komorniczych, umowy zawierane telefonicznie, promocje, kredyty, prawa konsumentów i polityka RODO.

Tekst: Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika

 Foto: Robert Suszczak specjalista ds. projektów