Dzięki środkom pozyskanym w projekcie „Równość szans w Gminie Sianów” ruszyła kolejna edycja kursów zawodowych dla mieszkańców naszej gminy. Tym razem nowe kwalifikacje zdobędą opiekunki osób starszych, elektrycy z uprawnieniami do 1KW i technolog robót wykończeniowych. Wszystkim „kursantom” życzymy pomyślnego przebiegu procesu kształcenia oraz atrakcyjnych ofert pracy lub awansów w dotychczasowym zatrudnieniu. Więcej informacji o projekcie „Równość szans w Gminie Sianów” oraz innych projektach na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „projekty”.

Tekst: Robert Suszczak kierownik działu aktywizacji i integracji społecznej