Czas spędzony w placówce to zabawy integracyjne na świeżym powietrzu oraz wiele innych ciekawych aktywności. Uczymy i rozwijamy dobre praktyki ekologiczne u dzieci. W formie gry pokazujemy jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko, odzwierciedlającej codzienne czynności. Tak łatwiej dzieciom zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków. Kształtujemy postawy tolerancji, wzajemnego szacunku i życzliwości świętując np. Dzień Chłopaka, na który dziewczynki przygotowały słodki „tort” niespodziankę. Z okazji Dnia Osób Starszych dzieci wykonały kolorowe kartki z życzeniami. W imieniu młodego pokolenia przekazano kartki podopiecznym Dziennego Domu Seniora+ składając najszczersze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości każdego dnia.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk, Joanna Ludwicka