Gmina Sianów uzyskała dofinansowanie na realizację programu rządowego „Opieka 75+ – edycja 2022”. Celem programu jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, w celu umożliwienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osoby wymagającej pomocy, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Od października br. istnieje możliwość uzyskania wparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

Tekst: zespół MGOPS