Podczas koncertu w Filharmonii dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego poznały rodzinę instrumentów smyczkowych. Skrzypkowie, altowiolista, wiolonczelistka i kontrabasista pokazali możliwości wykonawcze swoich instrumentów solo oraz funkcji, jakie pełnią one w duetach, trio, kwartecie, kwintecie i orkiestrze kameralnej oraz symfonicznej. Popisy instrumentalne w wybranych utworach z kanonu muzyki klasycznej były przeplatane z opowieściami o muzyce. Dzieci miały okazję wcielić się w rolę muzyków pod batutą jednej z koleżanek Julianny Kułak. O słowną stronę koncertu zadba znakomita konferansjerka Adriana Wdziękońska.

Wyjazd do Filharmonii w Koszalinie miał zachwycić dzieci muzyką, wspierać w odkrywaniu, poszerzaniu wiedzy i horyzontów. Z serdecznością i uśmiechem wychowankowie zostali wprowadzeni w koncertowy savoir – vivre. Pozwoli to im swobodnie się w nim czuć gdy dorosną, czerpać z muzyki radość, inspirację i piękno.

Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się w ramach projektu „Dzieciak”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020). Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: www.mgops.sianow.pl

Tekst i foto: Wychowawcy PWD