Dzięki pomocy Pana Leszka Gurazdy rozpoczęliśmy kolejny etap zagospodarowania ogrodu przy Dziennym Domu Seniora. Tym razem wzbogacamy podłoże pod wiosenne nasadzenia humusem, który Pan Gurazda nieodpłatnie dostarczył do naszego ogrodu. Plan zagospodarowania zakłada kolejne etapy inwestycji, o których będziemy informować na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst i foto: Katarzyna Gawienowska kierownik Działu Wsparcia Seniora