W ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dwie grupy osób z niepełnosprawnościami wzięły udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty odbyły się w Centrum Rekreacyjo – Wypoczynkowym Fala 1 w Łazach. Podczas zajęć uczestnicy skupili się na treningu tych kompetencji, które są niezwykle ważne na każdym etapie życia człowieka, ułatwiając prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zwieńczeniem warsztatów była wspólna wyprawa nad morze.

Tekst: Emilia Zawada, Regina Banasiak
Zdjęcia: Katarzyna Gawienowska