Szukając swojej ścieżki rozwoju zawodowego, aż 3 osoby uczestniczące w projekcie „Równość szans w Gminie Sianów” rozpoczęły kurs wikliniarstwa. Wszyscy wiążą z tym zawodem swoją przyszłość i usamodzielnienie ekonomiczne. Mamy nadzieję, że spełnią się marzenia uczestników projektu, a efekty ich pracy już wkrótce obejrzymy w związku z przygotowywaną wystawą rękodzieła.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu