Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zapraszają na zajęcia dzieci Uchodźców z Ukrainy. Placówki zapewniają bezpłatną opiekę wychowawców, którzy na co dzień zajmują się dziećmi w różnym wieku. Dzieci będą mogły brać udział w grach, zabawach i warsztatach dzięki czemu otrzymają naturalne wsparcie i szansę na łatwiejsze odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Lokalizacje Placówek Wsparcia Dziennego:
– Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie, ul. Armii Polskiej 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00)
– Placówka Wsparcia Dziennego w Skibnie, Skibno 24a (od wtorku do piątku w godzinach 13:00-17:00)
– Placówka Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach, Karnieszewice 25 (od wtorku do czwartku w godzinach 13:00-17:00)

Więcej informacji udzieli: kierownik Placówek Wsparcia Dziennego – Natalia Litwin
e-m: n.litwin@mgops.sianow.pl tel: (94) 30-670-42

Tekst: Natalia Litwin kierownik PWD/MGOPS w Sianowie