Od dnia 01.07.2019r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie prowadzi nabór wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenie Dobry Start i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy.

Do dnia 30.09.2019r. do organu wpłynęło:

-1542 wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, z czego 1116 wniosków w wersji elektronicznej,

– 1181 wniosków na świadczenie Dobry Start, z czego 763 wnioski w wersji elektronicznej,

– 386 wniosków na świadczenia rodzinne, z czego 6 wniosków w wersji elektronicznej,

– 65 wniosków na fundusz alimentacyjny, z czego 4 wnioski z wersji elektronicznej.

Do dnia 30.09.2019 r. organ wydał:

– 1329 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego (informacja o przyznaniu świadczenia zastępuje wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń) oraz 40 innych decyzji i postanowień w sprawie świadczeń wychowawczych (w tym: ustalenie nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, umorzenie postępowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, odmowa wszczęcia postępowania, decyzje odmowne zakończenie realizacji i inne decyzje),

– 1071 informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start (informacja o przyznaniu świadczenia zastępuje wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczenia) oraz 19 innych decyzji i postanowień w sprawie świadczenia Dobry Start (w tym: umorzenie postępowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, odmowa wszczęcia postępowania, decyzje odmowne i inne decyzje),

– 112 decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych oraz 63 inne decyzje (w tym: zakończenie realizacji świadczenia, ustalenie nienależnie pobranych świadczeń, decyzje o odmowie przyznania świadczenia, decyzje zmieniające w sprawie świadczeń i inne decyzje),

– 48 decyzji ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 11 innych decyzji (w tym: zakończenie realizacji świadczenia, ustalenie nienależnie pobranych świadczeń).

Do dnia 30.09.2019 r. organ rozpatrzył wnioski na nowy okres zasiłkowy (niezawierające braków formalnych) dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczenia Dobry Start, które zostały złożone do dnia 31.08.2019 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (niezawierające braków formalnych) złożone do dnia 20.09.2019 r.

Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń