Pomoc społeczna

Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz konferencja naukowa „100 – lecie ustawy o opiece społecznej – od ochrony socjalnej ku nowoczesnemu systemowi pomocy społecznej”

2023-12-09T14:04:54+02:00dodano 2023/12/09|

Dnia 22 listopada 2023 r. w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W tym roku w wydarzeniu mieli okazję wziąć udział pracownicy naszego Ośrodka Pomocy Społecznej: starszy specjalista pracy socjalnej Szymon Szerszeniewicz, pracownik socjalny Ewa Glińska oraz asystent rodziny Monika Snochowska. Po przemowie Marszałka Olgierda Gęblewicza, członkini zarządu Anny

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

2023-12-01T21:45:30+02:00dodano 2023/12/01|

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach schodowych. W działaniach zabezpieczających, monitorujących osoby bezdomne niezbędny jest wspólny wysiłek mieszkańców miast i wsi, policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych. W dniu 20.11.2023r. pracownik socjalny MGOPS w Sianowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili monitoring miejsc, w których przebywają osoby

Pomoc na wyciągnięcie ręki w Gminie Sianów

2022-11-22T12:19:22+02:00dodano 2022/11/22|

Projekt „Pomoc na wyciągnięcie ręki” realizowany we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska umożliwia zorganizowanie  pomocy  opiekunom faktycznym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  Dnia 28 listopada  odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu sprawowania opieki  nad osobami niesamodzielnymi z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej dla  opiekunów faktycznych i kandydatów do pełnienia  funkcji opiekunów sąsiedzkich. Więcej informacji

Pomoc żywnościowa

2022-10-12T18:47:30+02:00dodano 2022/10/12|

PCK w Koszalinie informuje, że osoby potrzebujące, które nie otrzymały dotychczas skierowania MGOPS lub odebrały już żywność mogą uzyskać dodatkową pomoc. Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynoszą: 1.707,20 dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 w przypadku osoby w rodzinie. Skierowania można odbierać w siedzibie MGOPS (Sianów ul. Słowackiego 3a tel. 94

Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

2021-12-01T22:26:52+02:00dodano 2021/12/01|

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021r. (Dz. U. z 08.11.2021r. poz. 1021) nastąpi zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01.01.2022r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2.119,00 zł. Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które mają już

Nowy okres zasiłkowy dla świadczenia 500+

2021-06-29T14:48:36+02:00dodano 2021/06/29|

Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, iż 01 czerwca 2021 rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nie złożyły dotąd nowego wniosku, a chciałyby uzyskać prawo do świadczenia 500+ za miesiąc czerwiec powinny złożyć wniosek najpóźniej do 30.06.2021r. Wnioski które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca

DobryStart – jak składać wniosek od 1 lipca

2021-06-27T11:09:06+02:00dodano 2021/06/27|

Wszyscy rodzice mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: przez portal Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia bankowość elektroniczną przez portal PUE #ZUS. Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2021r.

2021-06-23T21:38:47+02:00dodano 2021/06/23|

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samowie informuje o naborze kandydatów na wyjazd kolonijny. Organizatorem wypoczynku letniego jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Niestety dotychczas nie zostały wskazane miejsca docelowe, ani też dokładny termin wyjazdu. Mimo to, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich „pociech” na wypoczynek, po bardzo trudnym roku izolacji w związku z trwającym stanem pandemii.

Program „Dobry Start” na nowych zasadach !!!

2021-06-22T08:50:42+02:00dodano 2021/06/22|

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, iż od 01 lipca 2021r. zmieniają się zasady ustalania prawa do świadczenia „Dobry Start”. Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, a ustalaniem uprawnień do świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy rodzice od 1 lipca będą mogli, tak jak w ubiegłych latach,

Przejdź do góry