Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia,

Gdy człowiek umie służyć”

(Kard.Stefan Wyszyński)

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej w Gminie Sianów wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Dziś zdolność mądrego pomagania, okazywanie zrozumienia, wrażliwość, empatia i zaufanie to cechy wpisane nieodłącznie w pełnienie szlachetnej służby innym. Z okazji tego Święta składamy państwu serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświecenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz osób wymagających pomocy. Życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił Wam poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Janusz Machała Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta