S-A-M! – Dostępność Mieszkań

2022-11-30T16:50:54+02:00dodano 2022/11/30|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY, KTÓRE: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka; złożą oświadczenie

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030

2022-11-24T12:08:15+02:00dodano 2022/11/24|

Szanowni Państwo, Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Niniejsze konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy i miasta Sianów z projektem strategii oraz pozyskania uwag i opinii dotyczących ww. projektu. Informacje uzyskane

Podziękowanie dla darczyńców

2022-11-21T15:53:38+02:00dodano 2022/11/21|

Sobotni Bal Charytatywny organizowany przez Sianowską Fundację Jesteśmy Razem, to wspaniała okazja do okazania solidarności i wsparcia p. Ewelinie i p. Wojciechowi. To także okazja do wykorzystania żywności, która po zakończonej zabawie została przekazana do Sianowskiej Jadłodzielni. W imieniu potrzebujących pomocy (zwłaszcza w okresie zimowym) serdecznie dziękujemy. Tekst i foto: Zespół MGOPS

Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-21T15:14:45+02:00dodano 2022/11/21|

„Życie nauczyło mnie, że nie można uchronić człowieka przed nim samym... Można go kochać, towarzyszyć mu, dodawać odwagi, wspierać... Ale tak naprawdę, tylko on może uratować sam siebie” Francoise Rambaud Pomaganie wymaga godności i szacunku dla obu stron, bo tylko wówczas można zobaczyć i usłyszeć drugiego człowieka. Pomaganie wymaga spokoju i bezpieczeństwa, bo w strachu

O zakupie węgla raz jeszcze

2022-11-17T14:36:12+02:00dodano 2022/11/17|

Gmina Sianów przystąpiła do realizacji ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Aktualnie trwają czynności administracyjno – organizacyjne i logistyczne. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Sianów przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego będzie zajmował się  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -  Dział Świadczeń. Wkrótce

Wyrównywanie szans i pokonywanie barier w Gminie Sianów

2022-11-17T14:22:53+02:00dodano 2022/11/17|

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Pokonać bariery”. Projekt w dużej części adresowany jest do osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych) oraz ich rodzin. Jednym z pierwszych działań zaplanowanych w projekcie jest utworzenie lokalnej Wypożyczalni sprzętu do opieki,

Apel do mieszkańców

2022-11-16T21:45:09+02:00dodano 2022/11/16|

Skala pomocy indywidualnej, udzielanej przez mieszkańców Gminy Sianów uchodźcom z Ukrainy jest czymś absolutnie wyjątkowym. Wielu z Was zaangażowało się w zapewnienie dachu nad głową i wyżywienia ukraińskim rodzinom (głównie kobietom z dziećmi). W parze z tymi działaniami idą projekty realizowane przez rząd i samorządy przy wsparciu funduszy unijnych. Trzeba jednak pamiętać, że cele projektów

Pomoc dla osób bezdomnych

2022-11-15T17:40:36+02:00dodano 2022/11/15|

Nadchodzący okres niskich temperatur jest szczególnie trudny dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej ze szczególną uwagą monitorują pustostany, ogródki działkowe oraz wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Poza sprawdzeniem bezpieczeństwa tych osób oferują także wsparcie w postaci

Przejdź do góry