Uczestnicy Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej rozpoczęli udział w cyklu spotkań z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań grupowych obejmuje omówienie specyfiki lokalnego rynku pracy i przedstawienie zakresu wsparcia oferowanego przez PUP.
Dzięki spotkaniom osoby bezrobotne dowiadują się gdzie szukać pracy i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dla chętnych organizowane są także konsultacje indywidualne obejmujące m.in. ustalenie predyspozycji zawodowych, doradztwo zawodowe i naukę pisanie CV.
Wybrane osoby po uzyskaniu opinii doradcy kierowane będą na kursy zawodowe przewidziane do realizacji w ramach projektu lub dostępne bezpłatnie na rynku szkoleniowym.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Robert Suszczak