Przypominamy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie od 29 kwietnia trwa dystrybucja bezpłatnych maseczek dla mieszkańców Gminy Sianów. Ofiarodawcami maseczek jest Stowarzyszenie KLUB RODZINY, działający przy Centrum Kultury w Sianowie.

Miejsce dystrybucji: siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie ul. Słowackiego 3a (okno podawcze przy drzwiach wejściowych) w godz. 7:00-15:00.

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”