Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przygotowuje się do kolejnego etapu reorganizacji. Już wkrótce w miejsce dotychczasowego MGOPS powstanie pierwsze w powiecie koszalińskim Centrum Usług Społecznych. Projekt, do którego przystępuje nasz samorząd ma charakter pilotażowy i opiera się na czterech kamieniach milowych. W piątek 16 kwietnia grupa pracowników MGOPS uczestniczyła w konferencji przygotowanej przez Instytut Profesji i Usług Społecznych (IPUS). Bardzo ciekawy panel ekspercki przybliżył kierunki rozwoju nowych form usług społecznych i wyzwania, przed którymi wkrótce staną samorządy.

Tekst i foto: E.Ałtyn kierownik MGOPS