Kino „Zorza” gościło dziś Dzienny Dom Senior+ i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” na jakże znanym nam wszystkim dziele Władysława Reymonta „Chłopi”.
Nowa aranżacja pomogła nam niejako dotknąć dawnej, polskiej wsi, z całym przyrodniczym bogactwem pór roku, pejzaży, zapachów, opadających mgieł, od ciężkiej pracy na roli po biesiady i zabawę.
Poprzez fabułę wiejskiej tragedii film ukazuje, że życie w małej społeczności wymaga podporzadkowania się obrzędom i rytmowi egzystencji a wyłamywanie się z tego porządku grozi brutalnym odrzuceniem – dziś nazwalibyśmy to „wykluczeniem społecznym”.
Czujemy, że aktywne, pobudzające do refleksji spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza o tej porze roku, podnosi jakość naszego życia a 😊

„Chłopi” w nowej aranżacji 1

Tekst i foto: zespół DDS+ Magnoli