Kultura, mentalność i różnice w nich, były tematem zajęć w Sianowskim Klubie Integracji Społecznej. Porównywaliśmy różnice pomiędzy przybyszami z sąsiedniej Ukrainy, ogarniętej wojną, a nami gospodarzami gościnnej Polski. Oglądając film zamieszczony na ogólnodostępnym serwisie YouTube, którego autorką jest młoda Ukrainka, mieszkająca w Polsce i opowiadająca o swoich spostrzeżeniach dotyczących różnic kulturowych i związanych z mentalnością ludzi, które jej się rzuciły w oczy, mogliśmy skonfrontować z naszymi doświadczeniami i obserwacjami. Pomocą i swoistym arbitrem, była zaproszona na zajęcia Pani Oksana (rodowita Ukrainka) która, subiektywne odczucia autorki filmu, starała się korygować lub potwierdzać, naprowadzając nas na prawidłowe tory myślenia o naszych sąsiadach. W trakcie burzliwej dyskusji, pozytywnym efektem, były kolejne pytania do przybyszów zza wschodniej granicy, które można by zadać już w reportażu filmowym zrealizowanym wspólnie. Efekt naszej pracy można byłoby pokazać szerszej publiczności. Jesteśmy już na etapie konstruowania scenariusza roboczego do tematów jakie mamy zamiar poruszyć w naszym filmowym opowiadaniu, o tym, co zgotował im „paskudy los”.

Tekst: Marek Jackowski MGOPS Sianów