To pytanie, które kierujemy do osób wykorzystujących miejsce dzielenia się żywnością w Sianowskiej Jadłodzielni do hurtowego przywłaszczania sobie umieszczonych tam produktów. Przypominamy, że Jadłodzielnia jest punktem pomocowym, działającym na zasadzie dobrowolności osób korzystających z powszechnej zasady „brania i dawania”. To także miejsce budowania świadomości o tym, jak nie marnować jedzenia. Dbając o bezpieczeństwo Jadłodzielni zainstalowany został monitoring, który całodobowo rejestruje zarówno samą gondolę jak i jej sąsiedztwo. Wszystkie incydenty rejestrujące niedopuszczalne praktyki osób korzystających z tej pomocy są przekazywane do właściwych organów. Więc warto zadać sobie to pytanie: czy na pewno potrzebujesz tej żywności?

Czy na pewno potrzebujesz tej żywności 2

Tekst: zespół MGOPS