Gmina Sianów gości blisko 200 osób, które szukały schronienia w naszym kraju. To kobiety z dziećmi z okolic Charkowa i Kijowa. Duża część z nich znalazła „dach nad głową” w 41 domach naszych mieszkańców. Niestety zbyt liczne rodziny musiały zamieszkać w tzw. punktach tymczasowego schronienia (świetlice wiejskie w Skibnie i w Bielkowie). To właśnie tam ogromnym wysiłkiem logistycznym samorząd naszej gminy dostosował istniejące warunki do potrzeb tych rodzin. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich ludzi dobrej woli. Tym razem zasoby naszego tymczasowego magazynu wzbogaciły się o pomoc rzeczową, której fundatorem jest Pan Łukasz Parafianowicz – PPH „Polryb” w Maszkowie. Otrzymaliśmy 50 kompletów: poduszki, kołdry, prześcieradła, pościel, ręczniki. W imieniu obdarowanych pięknie dziękujemy.

Tekst i foto: zespół MGOPS w Sianowie