Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie kontynuuje wypłaty świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”. Rozpatrzono już 491 wniosków, które wpłynęły w wersji elektronicznej. Kolejna transza środków finansowych dla 264 dzieci w wieku szkolnym (300,00 na każde uprawnione dziecko) trafi do rodziców jeszcze w tym tygodniu. Od 3 sierpnia Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie będzie przyjmował wnioski składane w wersji papierowej (okienko podawcze przy drzwiach wejściowych).

Tekst: Katarzyna Mackiw z-ca kierownika Działu Świadczeń