W dniu 18.01.2024 r. zostało publikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy.

W Dziale Świadczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie dostępne są wnioski o dodatek osłonowy – to wsparcie dla osób borykających się z rosnącymi cenami gazu i prądu.
Aby w 2024 roku otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek osobiście w Dziale Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a lub internetowo przez ePUAP, lub profil zaufany (wniosek ten musi być opatrzony podpisem elektronicznym) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Należy pamiętać, że wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W myśl obowiązujących przepisów, dodatek osłonowy przysługuje zainteresowanym, jeśli dochód nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2100 zł netto miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym – kwoty 1500 zł netto miesięcznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00 , w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00 lub pod numerami telefonu: 94 30 670 38; 94 30 670 43; 94 30 670 44.