Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE – INFORMACJA O PRZYJMOWANYCH WNIOSKACH

2023-07-18T09:18:30+02:00dodano 2023/07/18|

Informujemy, że Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski obecnie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez: bankowość elektroniczną, portal emp@tia lub PUE ZUS. Od 1 sierpnia będzie można

Dla kogo zasiłek szkolny?

2023-05-09T22:48:23+02:00dodano 2023/05/09|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być: brak środków do życia w związku z nagłą utratą pracy przez rodziców lub opiekunów; długotrwała choroba ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna; śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego

Karta Dużej Rodziny

2023-05-02T14:26:56+02:00dodano 2023/05/02|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18 roku

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

2023-03-28T19:55:03+02:00dodano 2023/03/28|

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) wyłącznie do 15 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla. Obsługa interesantów: Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 5a; tel. 94 30 670 38; poniedziałek-środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-16:00, piątek

500+ na nowy okres świadczeniowy w ZUS

2023-02-15T15:39:53+02:00dodano 2023/02/15|

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem: bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS - łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Aplikację mZUS

Kolejny Dodatek – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

2023-01-09T21:46:04+02:00dodano 2023/01/09|

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku? Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to,

ZMIANA KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

2023-01-09T21:16:30+02:00dodano 2023/01/09|

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022r. (M.P. z 07.11.2022r. poz. 1070) nastąpiła zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.Od 01.01.2023r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2.458,00 zł. Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne nastąpi

Gmina rozpoczyna sprzedaż węgla

2022-12-05T16:04:42+02:00dodano 2022/12/05|

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Gmina Sianów przystępuje do  sprzedaży węgla. Już od jutra tj. od 6 grudnia 2022 r. Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  w Sianowie ul. Słowackiego 3a rozpocznie przyjmowanie wniosków od osób, które otrzymały dodatek węglowy

Komunikat w sprawie ochrony odbiorców energii

2022-11-24T22:47:47+02:00dodano 2022/11/24|

Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz.U. z 2022r. poz.127) oraz z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. z 2022 poz.2243) w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej regulują nowe zasady wsparcia indywidualnego. Ustawy dotyczą odbiorców końcowych (tj. odbiorców nabywających energię na

30 listopada upływa termin złożenia wniosku o dodatek węglowy

2022-11-22T21:14:52+02:00dodano 2022/11/22|

Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że 30 listopada upływa termin do składania wniosków o dodatki węglowe. Przepisy prawa w zakresie ustalania uprawnień o dodatek węglowy zmieniały się kilkukrotnie, więc warto sprawdzić jeszcze raz swoje prawo do tego świadczenia. Do dyspozycji mieszkańców jest zespół Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a:

Przejdź do góry