Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy społecznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:30:06+02:00dodano 2022/03/17|

Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby te zachowują prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Dział Usług i Świadczeń Długoterminowych  – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00;

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego  obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:28:46+02:00dodano 2022/03/17|

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł  jest skierowane do   obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Tel. 94 tel. (94) 30-670-38 ; (94) 30-670-44 i (94) 30-670-43. Wnioski do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:30:18+02:00dodano 2022/03/17|

Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł /dzień  jest skierowane do osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Tel. 94 tel. (94) 30-670-38 ; (94) 30-670-44 i

Terminy wnioskowania o dodatek osłonowy

2022-01-29T19:25:28+02:00dodano 2022/01/29|

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku

O dodatkach osłonowych raz jeszcze

2022-01-29T19:25:50+02:00dodano 2022/01/21|

Dodatek osłonowy to  element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje gdy miesięczne dochody nie przekraczają: - 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo - 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokości dopłaty w skali roku w ramach dodatku osłonowego: -

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy

2022-01-13T15:41:56+02:00dodano 2022/01/13|

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które  dokonały wpisu swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB , wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego. Źródła ogrzewania podlegające wpisowi do CEEM i kwalifikujące do otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego to: kocioł na paliwo stałe, kominek,

Dodatki osłonowe – wnioski do pobrania

2022-01-20T09:15:36+02:00dodano 2022/01/04|

Informujemy, iż opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 poz. 2). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 04.01.2022 r. Wzór wniosku oraz oświadczenia o uzyskanych dochodach niepodlegających opodatkowaniu oraz w sprawie wielkości gospodarstwa rolnego można pobrać ze

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

2022-01-03T17:17:15+02:00dodano 2022/01/03|

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie! informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają - 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym

Nowy okres zasiłkowy dla świadczenia 500+

2021-06-29T14:48:36+02:00dodano 2021/06/29|

Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, iż 01 czerwca 2021 rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nie złożyły dotąd nowego wniosku, a chciałyby uzyskać prawo do świadczenia 500+ za miesiąc czerwiec powinny złożyć wniosek najpóźniej do 30.06.2021r. Wnioski które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane od miesiąca

DobryStart – jak składać wniosek od 1 lipca

2021-06-27T11:09:06+02:00dodano 2021/06/27|

Wszyscy rodzice mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: przez portal Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia bankowość elektroniczną przez portal PUE #ZUS. Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Przejdź do góry