Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem COVID-19 (koronawirus) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że zaplanowane spotkania ze specjalistami (prawnik, pedagog, mediator, psycholog) zostały odwołane. W sytuacji wymagającej osobistego kontaktu proponujemy rozmowę telefoniczną (po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem  MGOPS – Panią Katarzyną Mackiw tel. 94 31 85 512 wew. 43).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS