W dniu 31 grudnia 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie będzie czynny w pełnym wymiarze realizowanych spraw w godz. od 7:00 do 12:00. Natomiast od godz. 12:00 do 14:00 będzie pełniony dyżur: Dział Świadczeń tel. (94) 30 670 38, Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny/Dział Usług tel. (94) 30 670 48.

Środowiskowy Dom Samopomocy “SZANSA” w Sianowie będzie czynny w godz. 7:00 – 12:00

Szczęśliwego Nowego Roku!

Zespół MGOPS i ŚDS “SZANSA” w Sianowie.