Środowiskowy Dom Samopomocy

Strona główna/Środowiskowy Dom Samopomocy

Nasz dom pięknieje

2020-08-05T11:57:13+00:00dodano 2020/08/05|

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych. Dzięki otrzymanej dotacji po 15 latach funkcjonowania placówki w części pomieszczeń zostały wymienione płytki podłogowe, które zastąpiły panele.  Kolejnym etapem prac będzie zainstalowanie klimatyzacji, wymiana drzwi wewnętrznych, wstawienie dodatkowych drzwi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie zaprasza do składania ofert

2020-07-09T14:16:50+00:00dodano 2020/07/09|

Dzięki środkom pozyskanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poprawę funkcjonowania placówek wsparcia dziennego zespół ŚDS „Szansa” w Sianowie zaplanował szereg prac modernizacyjnych i likwidujących bariery architektoniczne. Już teraz zapraszamy potencjalnych Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją zawartą w zapytaniach ofertowych (materiał znajduje się na stronie: www. http://sdssianow.bipstrona.pl/). Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika

Nowy gość w naszym ogrodzie

2020-07-08T04:51:42+00:00dodano 2020/07/08|

W ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” pojawił się nowy mural wykonany przez Pana Adama Maciejewskiego. To wyjątkowy obraz, który wkomponowany w zieleń otaczającą placówkę, tworzy odpowiedni klimat dla relaksu i odpoczynku. Zaproponowane rozwiązanie w ciekawy sposób zamaskowało istniejący tu śmietnik na odpady komunalne. Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”

Placówki Wsparcia Dziennego wznowiły działalność

2020-05-29T19:50:24+00:00dodano 2020/05/29|

Z radością informujemy, że prawie wszystkie placówki wsparcia dziennego w Sianowie wznowiły działalność. Zarówno domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” jak i Dziennego Domu Senior + licznie przybyli na pierwsze zajęcia do placówek. Oczywiście wszyscy przestrzegamy obostrzeń w codziennym funkcjonowaniu (mycie rąk, dezynfekcja, konieczny dystans społeczny). Dużym ułatwieniem w codziennej pracy personelu placówek są przyłbice, którymi

Za kilka dni wznawia działalność ŚDS „Szansa”

2020-05-21T18:56:38+00:00dodano 2020/05/21|

Już tylko dni dzieli nas od powrotu do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Kadra opiekuńczo – terapeutyczna dokłada wszelkich starań aby placówka była przygotowana na przyjęcie uczestników zajęć. Nowa organizacja jednostki związana jest z wdrażanym rygorem sanitarnym określonym w rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy musimy przestrzegać nowych zasad, warto jednak

Pędzle i farby poszły w ruch…

2020-05-20T15:23:31+00:00dodano 2020/05/20|

Przedłużający się okres „zamknięcia” Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” jest okazją do wykonania drobnych prac naprawczych i remontowych w placówce. W ruch poszły farby i pędzle… Cała kadra opiekuńczo – terapeutyczna zaangażowała się w przygotowanie pracowni tematycznych na powrót domowników. Sale odzyskały kolor i świeżość, co w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w placówkach wsparcia dziennego jest

Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!

2020-04-23T18:25:58+00:00dodano 2020/04/23|

Wykorzystując przerwę w zajęciach opiekuńczo-terapeutycznych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie przystąpili do porządkowania terenu wokół placówek. Po kilku tygodniach izolacji w pomieszczeniach i skupianiu się na szyciu maseczek ochrony osobistej, przyszedł czas na radosne powitanie „Pani Wiosny”. Grabienie trawy, pielenie grządek, malowanie sprzętów i sadzenie pierwszych kwiatów to

OGŁOSZENIE w sprawie rodzaju i form wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”.

2020-05-29T19:51:07+00:00dodano 2020/04/22|

OGŁOSZENIE w sprawie rodzaju i form wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie w związku ze stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020,

Wnioski o dofinansowanie opieki w warunkach domowych

2020-04-20T19:07:38+00:00dodano 2020/04/20|

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. To wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie, o które można wnioskować od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl, osobiście

Zespół od kroju i szycia

2020-04-16T14:48:23+00:00dodano 2020/04/16|

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie już kolejny tydzień szyją indywidualne maseczki ochronne. Tym razem grupa „krawiecka” zagospodarowała główną salę Dziennego Domu Senior Plus. To tutaj z podziałem na podzespoły kroju i szycia powstają obowiązkowe od dzisiaj maseczki zasłaniające nos i usta. Dystrybucją maseczek zajmuje się MGOPS ul. Słowackiego