Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje, że od dnia 03.01.2023 r. ruszył Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.

Program ten w całości jest finansowany ze środków Gminy i adresowany do osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji.
Wsparcie finansowe można uzyskać na:

  • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny;
  • uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu do szpitala;
  • uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, w tym organizacji dowozu do ośrodka prowadzącego rehabilitację i zabiegi specjalistyczne;
  • dofinansowanie do dojazdu do ośrodka  zajmującego się protezowaniem lub zaopatrzeniem ortopedycznym;
  • zakup  sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortopedycznego oraz protezowania;
  • likwidację  barier architektonicznych  i urbanistycznych;
  • wsparcie w procesie kształcenia.

Informacji udziela Pani Monika Grzywacz-Żukowska
(Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a Sianów 76-004 tel. 94 30 670 42

Wniosek oraz szczegółowe zasady udzielania pomocy można pobrać na stronie:

https://www.mgops.sianow.pl/niepelnosprawni/

w zakładce GMINNY PROGRAM