Aktywny Samorząd 2023

2023-03-30T19:23:03+02:00dodano 2023/03/30|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2023 Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/ I MODUŁ – przewiduje pomoc na dofinansowanie m.in.: – likwidacja bariery transportowej np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Niepełnosprawny w pełni sprawny

2023-02-23T20:50:56+02:00dodano 2023/02/23|

Wiele osób nie mając bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, różnie je sobie wyobraża, szczególnie umniejszając ich wartość. Dzieci kojarzą niepełnosprawność z chorobą, wózkiem inwalidzkim, odmiennością. Chcąc pokazać, że ludzie niepełnosprawni to też osoby zaradne, otwarte na innych, życzliwe i akceptujące swoje ograniczenia fizyczne, wychowankowie z Placówki Wsparcia Dziennego odwiedzili ŚDS „Szansa” w Sianowie. Podczas pobytu

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2023-01-10T08:13:11+02:00dodano 2023/01/10|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje, że od dnia 03.01.2023 r. ruszył Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. Program ten w całości jest finansowany ze środków Gminy i adresowany do osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Wsparcie finansowe można uzyskać na: uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do

Gminna Wigilia dla samotnych i niepełnosprawnych (wideo/foto)

2022-12-17T19:07:01+02:00dodano 2022/12/17|

Po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa organizatorzy Gminnej Wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych wrócili do tradycji rozpoczętej wiele lat temu przez Rady Osiedli nr 1, 2 i 3 oraz SP nr 1 w Sianowie. I tym razem spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie przy dźwiękach kolęd, które wyśpiewały nam zespoły: „Bursztyny” z

S-A-M! – Dostępność Mieszkań

2022-11-30T16:50:54+02:00dodano 2022/11/30|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY, KTÓRE: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka; złożą oświadczenie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

2022-11-25T20:07:20+02:00dodano 2022/11/25|

Korzystając z gościnności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sianów 24 listopada w kinie „Zorza” odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To otwarte spotkanie dedykowane niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy, którym okolicznościowe życzenia złożył Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Radny Rady Powiatu Pan Ryszard Sobczyński oraz Elżbieta Ałtyn – Kierownik MGOPS

Aktywny Samorząd 2022

2022-05-10T20:05:02+02:00dodano 2022/05/10|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2022. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/ Program jest podzielony na dwa MODUŁY: I MODUŁ – przewiduje pomoc na dofinansowanie m.in.: – likwidacja bariery transportowej np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakup

Aktywny Samorząd na rok 2022

2022-03-10T00:09:44+02:00dodano 2022/03/10|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2022. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/ Program jest podzielony na dwa MODUŁY: I MODUŁ - przewiduje pomoc na dofinansowanie m.in.: - likwidacja bariery transportowej np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakup

Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-01-25T20:19:46+02:00dodano 2022/01/18|

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 126.072,00 na realizację programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

2021-10-17T08:08:00+02:00dodano 2021/10/17|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców Gminy Sianów, że od 1 września br. przy każdym Oddziale Wojewódzkim PFRON utworzone zostały - Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centra świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie

Przejdź do góry