„500+” – Świadczenie wychowawcze; Świadczenia rodzinne; Fundusz Alimentacyjny, „300 – Dobry Start”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, iż dzień 29 września br. jest ostatnią sobotą, podczas której dyżur pełni Dział Świadczeń Rodzinnych. Dział będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:0