9 listopada gościliśmy w progach Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” przedszkolaki z grupy „Jeżyki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z pracowniami: plastyczną, krawiecką, rehabilitacyjną oraz najnowocześniej urządzoną salą doświadczania świata. Bardzo dużą „atrakcją” okazały się sprzęty tj. fotel do masażu, czy pionizator. Dzieci zachwyciła także sala terapii sensorycznej z magicznym oświetleniem i łóżkiem wodnym. Uczestnicy zajęć wspólnie z gośćmi wykonali niepodległościowe kotyliony. Spotkanie umilił słodki poczęstunek: babeczki do samodzielnego ozdabiania oraz kompot owocowy. Na zakończenie przedszkolaki zaprezentowały występ artystyczny. Wizyta miała również dodatkowy walor integracji społecznej, rozwijanie i kształtowanie u dzieci szacunku, tolerancji i wyrozumiałości w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Tekst i zdjęcia: zespół pracowników ŚDS „Szansa”