Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, informuje o naborze na stanowisko kierowca-konserwator w Dziennym Domu Seniora „Magnolia”. Proponujemy zatrudnienie  od 17 stycznia 2022r. w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa.   Więcej informacji na stronie: https://mgopssianow.bipstrona.pl ( w zakładce „nabór na wolne stanowiska pracy).  Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie naboru – starszy inspektor Patrycja Kubicka tel. 94 3067036; w zakresie zadań merytorycznych – kierownik Działu Katarzyna Gawienowska 94 72 036 70 lub 694 263 010.

Tekst: Patrycja Kubicka – starszy inspektor MGOPS w Sianowie