Projekt „Sianowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego powoli wkracza w ostatnią fazę organizacyjną. Siedziba SKIS została wyremontowana (wewnątrz). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce rozpocznie się etap wyposażania placówki wsparcia dziennego w meble i niezbędny sprzęt właściwy dla późniejszych działań. Ostatnim etapem uruchamiania SKIS będzie odnowienie elewacji i budowa oranżerii, w której zamierzamy prowadzić zajęcia edukacyjne oraz zajęcia relaksacyjne dla Seniorów z sąsiedniego Dziennego Domu Senior Plus.

Tekst: Robert Suszczak
Foto: Aleksandra Maziarz