Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych był tematem kolejnego szkolenia pracowników MGOPS w Sianowie w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Gotowi na zmiany”. 25 września w siedzibie MGOPS szkolenie przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowe w Szczecinie. Z uwagi na rozległy obszar problematyki szkolenie miało charakter warsztatowy.

Tekst i foto: Robert Suszczak koordynator projektu