Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MGOPS w Sianowie wdraża działania pomocowe i osłonowe w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkałych, które nie mają rodziny mogącej zaspokoić ich podstawowe potrzeby w okresie zagrożenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2.

  1. Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy np. zrobienie zakupów, realizacja recepty – skontaktuj się z MGOPS;

  2. Potrzebujesz pomocy psychologa – zadzwoń do MGOPS;

  3. Opuściłeś szpital i wymagasz okresowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych – zadzwoń do MGOPS;

  4. Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym – zadzwoń do MGOPS;

Kontakt: 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS