Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  informuje, iż od 01 lipca 2021 r. będzie realizował zadania dotyczące ustalenia prawa do dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz  Karty Dużej Rodziny. Dotychczas sprawy te były załatwiane w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie (dokumenty osób uprawnionych do kontynuacji świadczeń zostaną przekazane zgodnie z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą).  Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) klauzula ta będzie dostępna na stronie: www.mgops.sianow.pl  Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w uprawnień prosimy o kontakt z Działem Świadczeń, który jest czynny w godzinach: od poniedziałku do środy w godz. 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 -14:00. Do dyspozycji mieszkańców jest tel. 94 31 85 512 oraz adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: Jolanta Żwierko Kierownik Działu Świadczeń