Szanowni Państwo,

Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Niniejsze konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy i miasta Sianów z projektem strategii oraz pozyskania uwag i opinii dotyczących ww. projektu.
Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych konsultacji posłużą prawidłowemu i rzetelnemu opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023 – 2030.

Wypełniony formularz zgłoszenia uwag proszę dostarczyć do dnia 02.12.2022 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie:
– osobiście do siedziby Ośrodka,
– pocztą na adres Ośrodka: MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów (decyduje data wpływu do Ośrodka),
– elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej wysyłając na adres: mgops@sianow.pl
– elektronicznie – poprzez system ePUAP na adres skrytki Ośrodka: /p17s3kbk9o/skrytka

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i składania uwag.

Załączniki:
– projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023 – 2030
– formularz składania uwag i opinii (wersja pdf.)
– formularz składania uwag i opinii (wersja docx.)