Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door w Gminie Sianów”. Konsultacje posłużą do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz pomocy w dostępie do edukacji, aktywności zawodowej i społecznej.

Więcej w załączeniu: