Dnia 15 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr XLIII/302/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sianów w przedmiocie zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów.

W związku z powyższym w dniach od 10 do 17 stycznia 2022 r. przeprowadzone zostaną, wśród mieszkańców Gminy Sianów, konsultacje społeczne w formie papierowej ankiety konsultacyjnej, która zawiera pytanie o treści: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów?”.

Ankiety zostaną wyłożone w następujących lokalizacjach:

1)      Urząd Gminy i Miasta w Sianowie,

2)      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie,

3)      Gminny Zakład Komunalny w Sianowie (ul. Armii Polskiej 19 oraz ul. Słowackiego 5c),

4)      Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie,

5)      Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie,

6)      Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,

7)      Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej,

8)      Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów (w bibliotece i Kinie Zorza).

Wypełnione ankiety można będzie pozostawić w punktach podawczych lub sekretariatach wymienionych wyżej jednostek oraz w bibliotece lub Kinie Zorza w przypadku Centrum Kultury, w godzinach ich otwarcia.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w przedmiocie zmiany granic Gminy Sianów i Gminy Mielno poprzez włączenie do Gminy Sianów sołectwa Łazy.

Poniżej ankieta oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.