Mija kolejny rok, w którym Gmina Sianów realizuje rządowy program Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2023. Podstawą realizacji programu w naszym samorządzie jest Uchwała Nr LX/428/2023 Rady Miejskiej w Sianowie. Program jest realizowany w dwóch modułach:

  • Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

1 grudnia 2023r. Z-ca burmistrza GiM Sianów Marcin Posmyk podczas spotkania z Seniorami dokonał podsumowania całorocznej pracy zespołu MGOPS w Sianowie, który rządowy program zrealizował zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym. W 2023 roku z różnych form wsparcia przewidzianych w dwóch modułach w ramach Korpusu Wsparcia Seniora  w Gminie Sianów skorzystało łącznie 100 osób.

Tekst: zespół MGOPS
Foto: Dawid Marcinkowski UGiM w Sianowie
Wideo: Marek Jackowski