Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Sianów (aktualizacja wideo)

2023-12-08T01:13:55+02:00dodano 2023/12/07|

Mija kolejny rok, w którym Gmina Sianów realizuje rządowy program Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2023. Podstawą realizacji programu w naszym samorządzie jest Uchwała Nr LX/428/2023 Rady Miejskiej w Sianowie. Program jest realizowany w dwóch modułach: Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

2023-03-07T22:47:00+02:00dodano 2023/03/07|

W związku z realizowanym programem Korpus Wsparcia Seniorów zwracamy się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć swoim wsparciem seniorów. Program ma na celu wsparcie osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającymi z osobami

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – EDYCJA 2023 – NABÓR OSÓB

2023-03-07T22:21:33+02:00dodano 2023/03/07|

Gmina Sianów realizuje program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje o możliwości zgłaszania się osób zainteresowanych otrzymaniem przewidzianej w programie pomocy. Wsparcie adresowane jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającymi

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

2023-01-18T13:36:28+02:00dodano 2023/01/18|

Gmina Sianów przygotowuje się do realizacji działań specjalnie dedykowanych do osób starszych w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie pomocy w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb

Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Sianów

2022-12-06T22:54:53+02:00dodano 2022/12/06|

Grudzień to czas podsumowań. Tym razem spojrzeliśmy wstecz, aby ocenić nasz udział w rządowym programie „Korpus Wsparcia Seniora”. Edycja 2022 była odmienna od tej z ubiegłego roku, kiedy to cały kraj funkcjonował w szczególnym reżimie sanitarnym spowodowanym epidemią koronawirusa. Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze

„Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2022”

2022-07-25T14:53:18+02:00dodano 2022/07/25|

Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.W ramach programu na terenie Gminy Sianów wsparciem objęto blisko 100 osób. Środki finansowe Korpusu zostały przeznaczone na

Korpus Wsparcia Seniorów – Opieka na odległość

2022-06-17T08:37:53+02:00dodano 2022/06/15|

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. W ramach „opieki

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

2022-05-23T14:28:40+02:00dodano 2022/05/23|

W związku z realizowanym programem Korpus Wsparcia Seniorów zwracamy się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć swoim wsparciem seniorów. Program ma na celu wsparcie osób po 65+ w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług może obejmować wsparcie społeczne poprzez wspólne spędzanie czasu, spacery, rozmowy, pomoc w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy

„Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022

2022-06-02T09:24:19+02:00dodano 2022/03/10|

Gmina Sianów przygotowuje się do realizacji działań specjalnie dedykowanych do osób starszych w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2022. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie pomocy w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

2022-06-01T11:57:44+02:00dodano 2022/02/17|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 informuje, że Gmina Sianów ubiega się o środki w ramach w/w programu. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat

Przejdź do góry