Korpus Wsparcia Seniorów – Opieka na odległość

2022-06-17T08:37:53+02:00dodano 2022/06/15|

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. W ramach „opieki

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

2022-05-23T14:28:40+02:00dodano 2022/05/23|

W związku z realizowanym programem Korpus Wsparcia Seniorów zwracamy się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć swoim wsparciem seniorów. Program ma na celu wsparcie osób po 65+ w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług może obejmować wsparcie społeczne poprzez wspólne spędzanie czasu, spacery, rozmowy, pomoc w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy

„Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022

2022-06-02T09:24:19+02:00dodano 2022/03/10|

Gmina Sianów przygotowuje się do realizacji działań specjalnie dedykowanych do osób starszych w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2022. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie pomocy w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

2022-06-01T11:57:44+02:00dodano 2022/02/17|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 informuje, że Gmina Sianów ubiega się o środki w ramach w/w programu. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat

Przejdź do góry