Grudzień to czas podsumowań. Tym razem spojrzeliśmy wstecz, aby ocenić nasz udział w rządowym programie „Korpus Wsparcia Seniora”. Edycja 2022 była odmienna od tej z ubiegłego roku, kiedy to cały kraj funkcjonował w szczególnym reżimie sanitarnym spowodowanym epidemią koronawirusa. Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu na terenie Gminy Sianów wsparciem objęto 100 osób. Środki finansowe Korpusu zostały przeznaczone na zapewnienie dowozu Seniorów na szczepienia ochronne przeciw COVID-19, do placówek wsparcia dziennego, zakup opasek bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem oraz zakup środków higieniczno-sanitarnych i artykułów spożywczych. Realizatorem programu na terenie naszej gminy jest Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie. Przed nami rok 2023 i przekonanie, że będziemy aplikować o środki na realizację Korpusu, bo to bardzo potrzebna forma wsparcia dla najmniej samodzielnych Seniorów z naszej gminy.

Tekst i foto: zespół MGOPS